Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Jonavos rajono savivaldybės administracijai elektroninės demokratijos priemonėms diegti

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-05-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-16         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Jonavos rajono savivaldybės administracijai elektroninės demokratijos priemonėms diegti

2013 m. liepos 16 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-21.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekto „E-demokratijos sprendimai Jonavos rajono savivaldybėje, II etapas“ paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Kauno regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės „Elektroninė demokratija: regionai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau - IVPK) direktoriaus 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. T-82, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės „Elektroninė demokratija: regionai“ sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-21, patvirtintu 2013 m. birželio 28 d. Kauno regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/2S-30.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Informaciją teikia projektų vadovė Jūratė Gerikaitė 
tel. (8 5) 249 9220 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas j.gerikaite@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-16

Susiję kvietimai