Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.4-SADM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-01         Galioja iki: 2013-08-19        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai

2013 m. rugpjūčio 1 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Klaipėdos viltis“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše VP3-2.4-SADM-03-V-12 nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 19 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2011 m. gegužės 18 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-245 patvirtintu 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonės „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A1-429 patvirtintu Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-12.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė 
Giedrė Bartminienė 
tel. (8 5) 263 97 61 
faksas (8 5) 251 4401 
el. paštas g.bartminiene@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-08-01

Susiję kvietimai