Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-08         Galioja iki: 2013-08-19        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“

2013 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-05-V priemonės „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-435, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP-1.2-SADM-05-V-02, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A1-465.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 19 d.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Informaciją teikia: Aida Balčiūnaitė tel. (8 5) 250 0236, faksas (8 5) 264 6239, el. p.: Aida.Balciunaite@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-08-08

Susiję kvietimai