Paskelbtas kvietimas

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę “Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-23         Galioja iki: 2013-08-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę “Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“

2013 m. liepos 23 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

2013 m. liepos 23 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Informaciją teikia Ramunė Augulienė, (8 5) 241 3164, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas ramune.auguliene@esf.lt.

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2013 m. liepos 23 d. išsiųstas pasiūlymas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Ikiprekybinių pirkimų teisinės aplinkos sukūrimas (IPTAS)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Informaciją teikia Dalia Pumputienė, (8 5) 264 6233, faksas (8 5) 260 8281, el. dalia.pumputiene@esf.lt.

 

VšĮ "Versli Lietuva"

2013 m. liepos 23 d. išsiųstas pasiūlymas VšĮ "Versli Lietuva" teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Verslo atmintinių ir leidimų informacijos pateikimas Verslo vartų portale bei leidimų (licencijų) reglamentavimo tobulinimas (VALIP)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Informaciją teikia Ramunė Augulienė, (8 5) 241 3164, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas ramune.auguliene@esf.lt.

 

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2013 m. liepos 23 d. išsiųstas pasiūlymas Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Informaciją teikia Dalia Česlauskaitė, (8 5) 241 3165, faksas (8 5) 260 8281, el. dalia.ceslauskaite@esf.lt.

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-148 bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 02, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1V-600.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-23

Susiję kvietimai