Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką kompleksinei ekologiško viešojo transporto plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-3.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-27         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką kompleksinei ekologiško viešojo transporto plėtrai

 

 2013 m. rugpjūčio 27 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai projektui „Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose, modernizavimas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01 nustatytą terminą turi būti pateikta iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3-561 „Dėl VP3-3.3-SM-01-V priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu bei

2010 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-705 „Dėl Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu valstybės projektų sąrašu Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3-455 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5846, (8 5) 236 0515, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu rasa.tomoniene@tid.lt, egidijus.dirzys@tid.lt .

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-08-27

Susiję kvietimai