Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-11-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-26         Galioja iki: 2013-09-09        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“

2013 m. rugpjūčio 26 d. UAB „JOTRON“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-35, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP-1.1-SADM-11-V-14, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A1-478.

 

Paraiška „Naujų „Jotron AS“ (Norvegija) darbuotojų apmokymas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2013 m. rugsėjo 9 d.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Lina Gailiušaitė, tel. (8 5) 246 1834, el. paštas: lina.gailiusaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-08-26

Susiję kvietimai