Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę "Subsidijos verslumui skatinti"

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-12-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-29         Galioja iki: 2014-05-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę "Subsidijos verslumui skatinti"

2013 m. rugpjūčio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-12-V „Subsidijos verslumui skatinti" (toliau - priemonė „Subsidijos verslumui skatinti").

Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti" tikslas - sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti" remiama veikla - darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų

Galimi pareiškėjai pagal priemonę - Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai (išskyrus socialines įmones), pateikę UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) paraišką.

Paraiškas INVEGAI galima teikti nuo š.m. rugpjūčio 29 dienos. Galutinė paraiškų dėl darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo pateikimo data yra 2014 m. gegužės 31 d. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų teikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 2013 m. gruodžio 31 d., jeigu 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai galiojimas po 2013 m. gruodžio 31 d. nebus pratęstas. Apie tai bus informuota bent viename Lietuvos dienraštyje ir svetainėse www.invega.lt, www.esparama.lt, www.socmin.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

Paraiškos teikiamos adresu:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos",

Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius

Paraiška su privalomais pateikti dokumentais INVEGAI turi būti teikiama vienu iš šių būdų:

  • atsiųsta registruotu paštu;
  • įteikta asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio.

Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje adresu www.esparama.lt, Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje www.lrs.lt.

Įgyvendinančioji institucija - UAB „Investicijų ir verslo garantijos"

Tarpinė institucija - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktiniai asmenys:

Viktorija Jonušaitė, Asta Kraujalytė, Agnė Mačiulienė

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 210 0601; 278 0373; 278 0372

El. p.: svs@invega.ltUAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Informacija atnaujinta 2013-08-29

Susiję kvietimai