Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

Paramos priemonė1
VP2-5.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-08-27         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

 

2012 m. liepos 30 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto projektui „Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugsėjo 30 d. 12 val. 

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

 

Valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-453 redakcija) bei VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – projektų finansavimo sąlygų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-318 „Dėl VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 102-3930; 2010, Nr. 138-7071), 29 punktu.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

Papildomą informaciją galima gauti klausimus pateikus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai aukščiau nurodytu adresu bei telefonais (8 5) 266 5855, (8 5) 266 5849, el. paštu danute.cepiene@tid.lt, mantgirdas.juozapaitis@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-08-27

Susiję kvietimai