Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas praeityje užterštų teritorijų tvarkymui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-06-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-04         Galioja iki: 2013-09-27        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas praeityje užterštų teritorijų tvarkymui

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.

Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo data: 2013-03-20 (sprendimo Nr. 51/1S-180)

1. Pareiškėjas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projektas ,,Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB ,,Skaiteks“ užterštos teritorijos sutvarkymas“.

Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 10.000.000,00

Iš jų -

           ES fondų lėšų suma: 6.939.473,15 Lt

           LR valstybės biudžeto lėšų suma: 0 Lt

           Pareiškėjo ir partnerio lėšos: 3.060.526,85 Lt

Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2013-09-27

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-615 (Žin., 2008, Nr. 136-5352; 2010, Nr. 39-1882; 2011, Nr. 135-6427):bei priemonės Vilniaus regionino projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu Vilniaus regiono plėtros tarybos 2013 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 51/1S-180 skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Informaciją apie paraiškos rengimui keliamus reikalavimus, veiksmų programų priedo atitinkamo prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymą, Projektų finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos formą ir paraiškos pildymo instrukciją bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą galite rasti mūsų interneto svetainėje www.apva.lt arba svetainėje www.esparama.lt.

Paraišką teikti adresu:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyr. specialistas Gytautas Ignatavičius tel. (8 5) 247 79 25, el. paštas gytautas.ignatavicius@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-09-04

Susiję kvietimai