Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-09         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

 

2013 m. rugsėjo 9 d. išsiųstas pasiūlymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Gariūnų gatvės rekonstrukcija“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi 

LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147; 2011, Nr. 69-3298; 2012, Nr. 103-5240; 2013, Nr. 91-4536) patvirtintu VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos  augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu ((Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3-454 redakcija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 3-475 redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis raštu ir žodžiu į Transporto investicijų direkciją adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius. Informaciją teikia: Kelių skyriaus vyriausiasis specialistas Jaroslav Kliukovski, tel. Nr. (8 5) 236 05 18, fakso Nr. (8 5) 266 58 31, el. paštas jaroslav.kliukovski@tid.lt ; Kelių skyriaus vedėja Aurelija Meškauskaitė, tel. Nr. (8 5) 266 58 39, fakso Nr. (8 5) 266 58 31, el. paštas aurelija.meskauskaite@tid.lt.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-09-09

Susiję kvietimai