Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas užterštų teritorijų poveikio vertinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-17         Galioja iki: 2013-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas užterštų teritorijų poveikio vertinimui

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“.

Valstybės projektų sąrašo patvirtinimo data: 2013-08-27 (AM įsakymo Nr. D1-617)

1. Pareiškėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projektas ,,Urbanizuotose teritorijose esančių užterštų teritorijų vertinimas“.

Patvirtinto sąrašo bendra projekto vertė, Lt: 6.048.090,00

Iš jų - ES fondų lėšų suma: 6.048.090,00 Lt

Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas: 2013-09-30

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-517 (Žin., 2008, Nr. 119-4538) bei priemonės valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-617, skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Informaciją apie paraiškos rengimui keliamus reikalavimus, veiksmų programų priedo atitinkamo prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymą, Projektų finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos formą ir paraiškos pildymo instrukciją bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą galite rasti mūsų interneto svetainėje www.apva.lt arba svetainėje www.esparama.lt.

Paraišką teikti adresu:
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Labdarių g. 3
LT-01120 Vilnius.

Informaciją teikia Aplinkos projektų valdymo agentūros Struktūrinių projektų skyriaus vyr. specialistas Gytautas Ignatavičius tel. (8 5) 247 79 25, el. paštas gytautas.ignatavicius@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-09-17

Susiję kvietimai