Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-09-30         Galioja iki: 2013-10-11        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

2013 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-191, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A1-547.

 

Paraiška „Išlik darbo rinkoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2013 m. spalio 11 d.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Informaciją teikia Inga Raginytė tel. (8 5) 250 0237, faksas (8 5) 264 6239, el. paštas inga.raginyte@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-09-30

Susiję kvietimai