Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-5.1-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-10-23         Galioja iki: 2013-11-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimui, techninių parametrų gerinimui

 

2013 m. spalio 23 d.išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) rekonstravimas (III etapas“.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2013 m. lapkričio 15 d. 12.00 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-165 „Dėl VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 57-2148; 2011, Nr. 69-3299; 2012, Nr. 105-5332) patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-263 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 3-534 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis raštu ir žodžiu į Transporto investicijų direkciją adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

Informaciją teikia: Kelių projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Tadas Pučinskas: tel. Nr. (8 5) 236 0518, fakso Nr. (8 5) 266 5831, el. paštas tadas.pucinskas@tid.lt;; Kelių projektų skyriaus vedėja Aurelija Meškauskaitė: tel. Nr. (8 5) 266 5839, fakso Nr. (8 5) 266 5831, el. paštas aurelija.meskauskaite@tid.lt.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-10-23

Susiję kvietimai