Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT

Paramos priemonė1
VP2-1.3-ŪM-05-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2014-05-20         Galioja iki: 2014-07-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
2 027 340,13 €
Prašomas finansavimas:
0,00 €
Skirtas finansavimas:
0,00 €

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” prioriteto priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ir (ar) vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šiam kvietimui numatyta paskirstyti 7 mln. litų.

Paraiška pagal priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – MITA).

Paraiška (be priedų) teikiama elektroniniu būdu specialiai sukurtoje interneto svetainėje (http://inocekiai.mita.lt/) užpildant elektroninę paraiškos formą. Pareiškėjas turi tiksliai laikytis paraiškos formos, tvarkingai užpildyti kiekvieną paraiškos dalį. Pateikus paraišką elektroniniu būdu, pareiškėjas paraiškoje nurodytu jo elektroninio pašto adresu per 1 dieną gauna nuorodą į užpildytą paraišką, kurią privalo atsispausdinti, pasirašyti ir jos originalą kartu su paraiškos priedais per 5 darbo dienas pateikti MITA naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatyti į MITA adresu: A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, – adresu: info@mita.lt. Siunčiant paraišką paštu, ant voko turi būti užrašytas kvietimo pavadinimas ir numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė yra 20 tūkst. litų. Finansavimo intensyvumas yra iki 80 proc. prašomos sumos, todėl likusią dalį įmonės turi pasidengti savo lėšomis, t.y. ne mažiau kaip 20 proc. projekto vertės. Leidžiama kreiptis tik dėl vieno inovacinio čekio gavimo. Ši parama įmonėms bus skiriama kaip de minimis pagalba (per trejus metus neturi viršyti 200 tūkst. eurų įmonėms). Projektą įmonė turės įgyvendinti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

Informaciją teikia MITA Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Biekša tel. (8 5) 264 4713, el. paštas mantas.bieksa@mita.lt. Daugiau informacijos ir aktualią paraiškos formą rasite http://inocekiai.mita.lt/.

 

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas 2014 m. gegužės 21 d. 8:00. Kvietimas galioja iki 2014 m. liepos 21 d. 16:00 val.

 LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2014-05-20

Susiję kvietimai