Paskelbtas kvietimas

Valstybinio planavimo kvietimas. „Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba“.

Paramos priemonė1
VP2-5.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2015-01-19         Galioja iki: 2015-02-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Valstybinio planavimo kvietimas. „Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba“.

Pasiūlymas teikti paraišką tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimui, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimui

 

2015 m. sausio 15 d išsiųstas pasiūlymas VĮ Lietuvos oro uostui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba“. Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2015 m. vasario 2 d. 12 val. Paraiška priimama Transporto investicijų direkcijoje, adresu Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius.

VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-318 „Dėl VP2-5.3-SM-01-V priemonės „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
LR susisiekimo ministro
2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3-11 redakcija) Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomą informaciją galima gauti klausimus pateikus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai aukščiau nurodytu adresu bei telefonais (8 5) 266 5855, (8 5) 266 5832, el. paštu danute.cepiene@tid.lt, vaida.kazlauskiene@tid.lt.



LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2015-01-19

Susiję kvietimai