Lietuvos mokslo taryba (LMT)

LMT

Institucijos administruojami įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 107 Bendra projektų vertė 153 407 208,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 153 407 208,48 €
ES lėšų 135 372 108,48 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 106 Bendra projektų vertė 33 173 208,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 33 173 208,48 €
ES lėšų 33 173 208,48 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 31 960 760,2 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 31 960 760,2 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 31 957 563,25 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 31 957 563,25 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045
Vytauto Didžiojo universitetas
259 768,09 € 259 768,09 €
259 768,09 €
258 834,84 €
258 834,84 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į organizacijas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010
Vilniaus universitetas
283 632,17 € 283 632,17 €
283 632,17 €
270 954,27 €
270 954,27 €
Baigtas įgyvendinti
Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-057
Kauno technologijos universitetas
289 160,46 € 289 160,46 €
289 160,46 €
285 593,98 €
285 593,98 €
Baigtas įgyvendinti
Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-005
Lietuvos istorijos institutas
267 743,21 € 267 743,21 €
267 743,21 €
256 506,55 €
256 506,55 €
Baigtas įgyvendinti
Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019
Vilniaus universitetas
288 229,7 € 288 229,7 €
288 229,7 €
229 860,72 €
229 860,72 €
Baigtas įgyvendinti
Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario endoprotezavimo išeitims
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040
Vilniaus universitetas
286 349,64 € 286 349,64 €
286 349,64 €
279 447,73 €
279 447,73 €
Baigtas įgyvendinti
Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001
Vilniaus universitetas
243 426,7 € 243 426,7 €
243 426,7 €
241 040,81 €
241 040,81 €
Baigtas įgyvendinti
Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
238 725,87 € 238 725,87 €
238 725,87 €
237 559,08 €
237 559,08 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004
Vilniaus universitetas
286 213,46 € 286 213,46 €
286 213,46 €
273 300,46 €
273 300,46 €
Baigtas įgyvendinti
Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-007
Vilniaus universitetas
289 283,63 € 289 283,63 €
289 283,63 €
286 507,27 €
286 507,27 €
Baigtas įgyvendinti
Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių polimerų pagrindu
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.