Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 349 Prašomas finansavimas 115 530 792,09 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 106 Prašomas finansavimas 33 427 564,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 33 173 208,48 €
ES lėšų 33 173 208,48 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 107 Bendra projektų vertė 153 407 208,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 153 407 208,48 €
ES lėšų 135 372 108,48 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-003
Kauno technologijos universitetas
108 157,44 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Chaotinė vizualinė kriptografija netiesinėse dinaminėse sistemose
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-005
Kauno technologijos universitetas
280 368,11 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Vaizdinės, akustinės ir kitos laringologijoje gaunamos informacijos analizės ir sujungimo metodai bei jų taikymas gerklų ligų diagnostikai ir prevencijai
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-014
Vilniaus universitetas
326 679,97 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Europos Sąjungos pilietinės visuomenės formavimasis Sąjungos piliečių konstitucinių teisių ir nacionalinių teisės tradicijų sandūroje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-015
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
280 641,8 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-19
Nesudaryta sutartis
Plačiajuosčiai didelės galios mikrobangų impulsų jutikliai ir matuokliai
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-017
Kauno technologijos universitetas
462 292,63 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-18
Nesudaryta sutartis
Fitocheminių medžiagų įtakos maisto komponentų terminėms ir oksidacinėms reakcijoms tyrimai siekiant sukurti efektyvius maisto sistemose susidarančių junginių valdymo būdus (MAISTO FITOVALDYMAS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-024
Vilniaus universitetas
449 622,05 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2011-01-17
Nesudaryta sutartis
Kietųjų elektrolitų su greitąja Li+ ir deguonies vakansijų pernaša gamyba, fizikiniai tyrimai ir taikymas funkciniuose jonikos elementuose
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-031
Vilniaus universitetas
463 222,69 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Paveldo skaitymas: paveldo komunikacija ir informacija tinklaveikos visuomenėje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-032
Gamtos tyrimų centras
299 692,42 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2011-01-17
Nesudaryta sutartis
Fitoplazmų identifikavimas, klasifikacija ir epidemiologiniai tyrimai naudojamuosiuose augaluose; naujo genetinio markerio (rpoB) pritaikymas detalesniam fitoplazmų kamienų charakterizavimui
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-034
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
463 392,03 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-19
Nesudaryta sutartis
Baltų ir slavų mitopoetinis paveldas. Indoeuropiečių reminiscencijos
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-035
Vilniaus universitetas
463 211,31 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-19
Nesudaryta sutartis
EBIT įrenginyje registruotų volframo jonų, turinčių pagrindinę konfigūraciją su atviruoju f sluoksniu, spektrų teorinis tyrimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.