Europos socialinio fondo agentūra (ESFA)

ESFA

Institucijos administruojami įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 2123 Bendra projektų vertė 1 093 423 219,23 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 019 028 880,08 €
ES lėšų 911 768 807,95 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2120 Bendra projektų vertė 1 091 891 683,68 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 017 497 344,53 €
ES lėšų 910 526 721,95 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 978 640 168,68 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 875 011 111,47 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 978 538 813,55 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 874 585 313,87 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-02-K-02-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės kurjeris"
38 217,39 € 35 748,38 €
35 748,38 €
35 686,13 €
35 686,13 €
Baigtas įgyvendinti
Žurnalistų, jų atstovų ir darbdavių socialinio dialogo skatinimas
VP1-1.1-SADM-02-K-02-005
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis"
43 703,66 € 37 140,87 €
37 140,87 €
34 853,93 €
34 853,93 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo plėtotė Mažeikių rajono savivaldybės įmonėse
VP1-1.1-SADM-02-K-02-012
Uždaroji akcinė bendrovė "Kvalitetas"
16 593,49 € 14 104,47 €
14 104,47 €
12 431,67 €
12 431,67 €
Baigtas įgyvendinti
Socialiai atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse.
VP1-1.1-SADM-02-K-02-013
UAB "Lietuvis"
41 605,36 € 37 444,97 €
37 444,97 €
37 279,67 €
37 279,67 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo skatinimas ir plėtra
VP1-1.1-SADM-02-K-02-015
UAB "Lerotėja"
27 654,37 € 24 089,18 €
24 089,18 €
22 408,06 €
22 408,06 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje
VP1-1.1-SADM-02-K-02-017
UAB "Dizaino meistrai"
11 005,56 € 9 354,73 €
9 354,73 €
7 212,53 €
7 212,53 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo skatinimas dizaino įmonėse
VP1-1.1-SADM-02-K-02-025
AB Lietuvos Elektrinės Profesinė Energetikų Sąjunga "Solidarumas"
42 999,08 € 36 549,04 €
36 549,04 €
36 356,37 €
36 356,37 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinio dialogo skatinimas
VP1-1.1-SADM-02-K-02-029
Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"
51 110,69 € 43 443 €
43 443 €
43 405,27 €
43 405,27 €
Baigtas įgyvendinti
Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės srities gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas SDG grupės įmonėse
VP1-1.1-SADM-11-V-17-002
UAB "CSC Baltic"
72 697,13 € 43 618,27 €
43 618,27 €
24 968,14 €
24 968,14 €
Baigtas įgyvendinti
Naujų „CSC Baltic“ darbuotojų apmokymas
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-005
Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"
31 235,52 € 31 235,52 €
26 550,19 €
30 807,83 €
26 186,65 €
Baigtas įgyvendinti
Savanorystė - kelias į mano ateitį. Misija įmanoma
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.