„Europos burės“ už galimybes tobulėti teikiamos už kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas. Vertinama pagalba norintiems grįžti ir sėkmingai integruotis į visuomenę ar darbo rinką, prisitaikyti prie jos pokyčių

 

1. Meikštų dvaro pacientų integracija į darbo rinką  Balsavimo ES paramos sveatinėje rezultatai

Vykdytojas: Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras“

Ignalinos rajone, Meikštų dvare įsteigtame didžiausiame Lietuvoje priklausomybių reabilitacijos centre vykdytas projektas, kurio metu spręstos žmonių, turinčių priklausomybes, problemos.

Organizuoti psichologiniai, socialiniai, informaciniai, darbo įgudžių, gebėjimų mokymai. Mažinta narkotikų vartojančių asmenų atskirtis. Lėšos skirtos šių asmenų pasitikėjimo didinimui, motyvacijos kėlimui ir integracijos visuomenėje stiprinimui. Buvo mokoma planuoti ir organizuoti laisvalaikio veiklas, kurti turistinių maršrutų scenarijus, fotografuoti, filmuoti, naudotis technologijomis.

Projekto metu sukurti darbai pristatyti visuomenėje: išleistas fotografijų albumas „Meikštų ruduo“, trumpametražiai filmai, įvaldžius drožimo techniką sukurtos liaudiškos verpstės, kurios integruotos Meikštų dvaro interjere. Daugiau apie projektą

 

2. Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas – asociacija „Langas į ateitį“

Projektas įgyvendintas siekiant mažinti socialinę atskirtį šalyje bei spręsti problemas, iškylančias gyventojams, vis dar neturintiems kompiuterinio raštingumo žinių ir nemokantiems naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Iš daugiau nei 16 000 gyventojų, atėjusių įgyti kompiuterinio ir interneto naudojimo įgūdžių, dauguma buvo darbingo amžiaus žmonės. Tikslinėms grupėms organizuoti skirtingi praktiniai užsiėmimai: e. deklaravimo, e. bankininkystės, e. prekybos ir kiti mokymais. Supažindinta su laisvalaikio internete galimybėmis, sveikatos priežiūros, darbo biržos virtualiomis paslaugomis.

Nauji įgūdžiai ir žinios prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, taip pat paskatino dalyvius domėtis ir naudotis e. paslaugomis, praplėtė darbo paieškų galimybes, supažindino su įvairiomis laisvalaikio praleidimo formomis.

 

3. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas     Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Alytaus profesinio rengimo centras

Šis projektas sustiprino socialinę aprėptį, padidino neįgaliųjų  integraciją į darbo rinką bei asmenų užimtumą. Padidėjo neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas Pietų Lietuvos regione, mažinamas skurdą. Įgyvendintos 7 naujos neformaliojo mokymo programos, kurios pritaikytos neįgaliesiems.

Projekto veiklose dalyvavo ir sėkmingai mokymus pagal įgyvendintas verslo įmonių kompiuterininko, pagalbinio virtuvės darbuotojo, viešbučio pagalbinio darbuotojo, apželdintojo-floristo, apskaitininko, sienų dažytojo-dekoratoriaus ir siuvėjo-sukirpėjo mokymo programas baigė 61 dalyvis.

Mokymams buvo parengta metodinė medžiaga. Projekto dalyviams buvo teikiamos aiškią išliekamąją vertę turinčios profesinio orientavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugos.