„Europos burės“ už pažangų verslą skirtos apdovanoti verslo idėjas, kurios didina įmonės ir viso krašto konkurencingumą. Atsižvelgiama ir į tai, kiek darbo vietų sukurta, ar vykdant projektą įdiegtos pažangios technologijos, kt.

 

1. Naujos, padidinto matavimo tikslumo, atsparumo vibracijoms bei termostabilumo, linijinių poslinkių matavimo sistemos sukūrimas Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: UAB „Precizika Metrology“

Projekto vykdymo metu mokslinių tyrimų pagrindu buvo sukurta kokybiškai nauja matavimo sistema. Ši sistema gaminama serijiniu būdu, yra eksportuojama. Didelės pridėtinės vertės gaminys – padidinto matavimo tikslumo, atsparumo vibracijoms bei termostabilumo, linijinių poslinkių matavimo sistema – geriau atitinka vartotojų poreikius ir užtikrina, jog intelektualinis potencialas išnaudojamas efektyviai.

Būtent šios matavimo sistemos dėka gamybos apimtys buvo padidintos 12%, pelningumas 13%, eksportas į naujas rinkas padidėjo 6%. Sukurtos 4 naujos darbo vietos bei aplinka verslo ir mokslo partnerystei – efektyviau išnaudotos lėšos, pagreitintas naujo produkto sukūrimas (per paskutinius 3 metus įmonė sukūrė 9 naujus produktus), sudarytos sąlygos jaunųjų specialistų tobulėjimui.

Spartus mašinų ir įrangos pramonės vystymasis ir naujos technologinės tendencijos tapo pagrindų šio projekto sukūrimui. Projekto įgyvendinimą lėmė ir tikslinės rinkos augimas, standartinių matavimų sistemų rinkos pokyčiai.

 

2. Poligrafinės produkcijos gamybos inovacija, orientuota į verslo produktyvumo didinimą (INOGAM)  

Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: UAB „Aurika“

Projekto metu buvo įdiegtos gamybos inovacijos, kurios ženkliai padidino įmonės „Aurika“ verslo produktyvumą ir konkurencingumą. Naujos technologijos sumažino produkcijos gamybos kaštus ir suteikė galimybę išplėsti produkcijos asortimentą, padidinti gamybos pajėgumus ir patobulinti siūlomų produktų kokybines charakteristikas.

Kadangi UAB „Aurika“ veikia Lietuvos ir užsienio poligrafijos rinkose, aštri konkurencija nuolat didina spaudimą siūlyti kokybišką produkciją už konkurencingą kainą, tuo pagrindu įmonė siekė įdiegti įrangą, kuri leistų išnaudoti masto ekonomijos teikiamus privalumus. Įmonės naudojamų žaliavų kainų nestabilumas sąlygojo poreikį naudoti žaliavoms mažiau imlias technologijas.

Įgyvendinus projektą buvo pasiekti pagrindiniai tikslai: išaugo produkcijos kokybė ir bendros gamybos apimtys. Buvo įsigyta įranga, kuriai išduoti ES galiojantys CE sertifikatai. CE žymėjimas rodo, kad gaminys saugus, tinkamas naudoti ir nekenkia aplinkai. Tokiu būdu įmonė „Aurika“ plačiai prisidėjo prie aplinkos apsaugos prioritetų įgyvendinimo, kadangi įgyvendinamo projekto tikslinės grupės – Lietuvos ir užsienio gamintojai, veikiantys maisto, gėrimų, chemijos, kosmetikos ir statybinių medžiagų pramonės šakose.

 

3. UAB „WILIBOX“ MTTP infrastruktūros plėtra Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: UAB „WILIBOX“

Projekto UAB „WILIBOX MTTP infrastruktūros plėtra“ metu buvo sukurta unikali Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos infrastruktūra Lietuvoje, sukūrusi stiprią sinergiją su strateginėmis veiklos kryptimis.

Naujų produktų sukūrimo dizaino ciklai sutrumpėjo iki dešimčių kartų, todėl infrastruktūros efektą verslui galima buvo sulyginti su laiko mašina. Po projekto įmonė galėjo teigti, kad vysto pažangų ir inovacijomis pagrįstą verslą Lietuvoje.

Projekto metu sukurta MTTP infrastruktūra pasiskirstė tarp dviejų biurų Kaune ir Vilniuje. Kuriant ir pradėjus infrastruktūrą eksploatuoti buvo užmegzti glaudesni tarpusavio bendradarbiavimo santykiai su KTU, VU ir VGTU. Bendradarbiavimo santykiai palaikomi ir pasibaigus projektui.

UAB „WILIBOX“ kuria ir gamina bevielio duomenų perdavimo įrangą. Veiklos strategija pagrįsta inovacijomis ir marketingu. Toks veiklos modelis 2008m. buvo įvertintas Lietuvos inovacijų prizu