„Europos burės 2012“ už suteiktas e-galimybes skiriamos idėjoms, kurios taupo vartotojų laiką ir užtikrina naujas galimybes internetiniams ir elektroniniams sprendimams

 

1. Virtuali istorinė Lietuva: LDK www.ldkistorija.lt    

Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Vilniaus universitetas

Kokiomis pramogomis lepinosi Vytauto dvariškiai? Ką karaliaus Mindaugo žmona Morta išvadino beždžione? Kodėl lietuviai mėgsta šaltibarščius? Visa tai galima rasti www.ldkistorija.ltsvetainėje, kurioje skelbiamų faktų nerasite jokiuose vadovėliuose. Tikslas – pateikti LDK istoriją inovatoyviai ir patraukliai. Taip, kad mes galėtume ja didžiuotis.

Pasak „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“ projekto vadovo Žilvino Jančoro, projektas skirtas plačiai visuomenei – visiems Lietuvos žmonėms, juo siekiama sudominti moksleivius ir jaunąją kartą. „Projekto idėja gimė artėjant Lietuvos tūkstantmečiui. Norėjosi sukurti interneto svetainę, kurioje pateikta LDK istorija, o mes, Lietuvos gyventojai, galėtume ja didžiuotis“, – sako Žilvinas Jančoras. Paklaustas, kodėl buvo pasirinkta LDK istorinė epocha, projekto vadovas atsakė: „LDK istorija – bene gražiausias, didingiausias ir labiausiai legendomis apipintas laikotarpis

Naujai sukurtoje svetainėje įdomios iki tol negirdėtos informacijos gali rasti ir tie, kurie išmano LDK istoriją, ir beveik nieko apie ją nežinantys, tačiau smalsūs lankytojai. Projekto tikslas – įdomiai ir netradiciškai papasakoti LDK laikotarpio aktualijas, pateikti daugeliui negirdėtas istorijas, „prakalbinti“ iki tol neišklausytus veikėjus. Iki metų pabaigos www.ldkistorija.lt bus patalpinta apie 700 tekstinių ir animuotų pasakojimų. Straipsnis apie projektą

Virtuali istorinė Lietuva: LDK www.ldkistorija.lt

 

2. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę – E-DBIRŽA

Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Lietuvos darbo birža

Šiuo projektu visuomenei ir verslo subjektams suteikiama daugiau darbo biržos viešųjų paslaugų elektroniniu būdu, svetainėje www.ldb.lt/epaslaugos. Gyventojams užtikrinamas geresnis darbo biržos teikiamų paslaugų prieinamumas (aprėptis), geresnė darbo biržos klientų aptarnavimo kokybė, spartesnė darbo vietų paieška internetu galintiems naudotis bedarbiams, didesnė informacinių ir konsultacinių paslaugų įvairovė, sumažėjęs papildomo lankymosi darbo biržoje būtinumas.

Nauda, kurią projekto dėka gauna darbdaviai yra lengvesnis kandidatų į darbo vietas paieškos ir atrankos procesas, didesnė darbo biržos ir darbdavių bendradarbiavimo formų įvairovė, spartesnis paraiškų subsidijoms teikimas ir tvarkymas, galimybė atstovauti kitoms įmonėms, vykdant darbuotojų atranką arba skelbiant jų darbo vietas.

Darbdaviai internetu papildomai galės darbo biržai siųsti pasiūlymus dėl aktyvios darbo rinkos politikos remiamo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo. Pateikus pasiūlymą dėl pageidaujamos priemonės įgyvendinimo elektroniniu būdu, iš darbdavių nebus prašoma tokio pasiūlymo teiki raštu.

3. Kompleksinis paslaugų teikimo „vieno langelio“ principu tobulinimas Balsavimo ES paramos svetainėje rezultatai

Vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Sukurtas inovatyvus priėjimas prie viešos informacijos ir viešų paslaugų visoms asmenų grupėms. Sumažinta  administracinė našta gyventojams, paslaugų teikimas tapo skaidresnis ir efektyvesnis bei reikalaujantis mažesnių laiko sąnaudų.

 „Vieno langelio“ principo diegimo Vilniaus miesto savivaldybėje tikslais siekiama didinti administracinių sprendimų priėmimo efektyvumą ir skaidrumą: visus procesus, vykstančius Vilniaus miesto savivaldybėje, sutvarkyti taip, kad jų rezultatas būtų kuo geresnis, o galutinis produktas įgalintų nepriekaištingai tenkinti gyventojų poreikius.

Nors ir gautų dokumentų srautai padidėjo, tačiau sumažėjo neįvykdytų užduočių skaičius, pasiektas didesnis interesantų aptarnavimo, paslaugų teikimo skaidrumas, atsieta interesanto aptarnavimo procedūra nuo kontakto su darbuotoju ar valstybės tarnautoju, sprendžiančiu interesanto klausimą iš esmės.

 

Vilnius e. miestas