Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 35 Prašomas finansavimas 9 478 103,4 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 16 Prašomas finansavimas 4 507 348,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 031 330,88 €
ES lėšų 4 031 330,88 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 13 Bendra projektų vertė 3 826 192,37 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 443 571,96 €
ES lėšų 3 443 571,96 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-011
VšĮ "Artkomas"
258 666,43 € Taip, 2013-08-29 Ne, 2013-08-29
Nesudaryta sutartis
"Verslumo ugdymas menų ir kultūrinio turizmo srityse"
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-015
Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪRA
263 930,48 € Taip, 2013-10-18 Ne, 2013-10-18
Nesudaryta sutartis
Kūrybinių produktų vystymas bei įmonių steigimas verslo ir menų inkubatoriuose
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-018
Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras
192 295,82 € Taip, 2013-10-15 Ne, 2013-10-15
Nesudaryta sutartis
Jaunimo verslumo skatinimas - Marijampolės ir Alytaus apskričių sėkmingo ir konkurencingo verslo ateitis
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-021
Kauno kolegija
77 785,85 € Taip, 2013-10-07 Ne, 2013-10-07
Nesudaryta sutartis
Kauno kolegijos ir partnerių viešųjų paslaugų teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims, ketinantiems pradėti verslo veiklą
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-022
Lietuvos verslo plėtros asociacija
260 658,02 € Ne, 2013-09-23
Nesudaryta sutartis
Lietuvos verslo plėtros asociacijos verslo poreikius atitinkančios aukštos kokybės informacijos ir paslaugų plėtra, siekiant pagerinti verslo sąlygas SVV subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-023
Viešoji įstaiga "Šiaulių regiono plėtros agentūra"
268 872,65 €
Nesudaryta sutartis
"Įmonių gyvybingumo didinimas"
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-025
VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA "APSKRITAS STALAS"
275 184,49 €
Nesudaryta sutartis
Jaunas. Verslus. Perspektyvus
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-026
Asociacija "Santaros slėnis"
289 528,5 €
Nesudaryta sutartis
Sėkmės efektas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-033
LIETUVOS PASLAUGŲ SFEROS DARBDAVIŲ ASOCIACIJA
289 609,88 € Taip, 2013-09-27 Ne, 2014-02-20
Nesudaryta sutartis
Siekime tikslo kartu. Aukime.
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-034
LIETUVOS PASLAUGŲ SFEROS DARBDAVIŲ ASOCIACIJA
289 619,73 € Taip, 2014-01-07 Ne, 2014-01-14
Nesudaryta sutartis
Siekime tikslo kartu. Kurkime!
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.