Gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 29 Prašomas finansavimas 33 146 508,5 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 21 Prašomas finansavimas 24 243 609,96 €
Skirtas finansavimas Iš viso 23 503 779,25 €
ES lėšų 23 396 232,62 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 20 Bendra projektų vertė 66 663 842,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 795 658,3 €
ES lėšų 22 688 111,67 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-003
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
21 634,62 € Taip, 2013-07-29 Ne, 2013-07-29
Nesudaryta sutartis
Skersabalių vagonų plovyklos katilinės naudojamo kuro keitimas į biomasę
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-008
Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos šiluma"
423 909,87 € Taip, 2013-09-12 Ne, 2013-09-12
Nesudaryta sutartis
9 MW galios garo katilo DE-25 pakeitimas nauju vandens šildymo katilu
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-014
UAB "KOLEKTA"
1 737 720,11 € Taip, 2013-09-20 Ne, 2013-09-20
Nesudaryta sutartis
Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Kauno mieste
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015
UAB KLAS
1 737 720,11 € Taip, 2013-09-20 Ne, 2013-09-20
Nesudaryta sutartis
Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Šiaulių mieste
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-016
UAB Komunalinių paslaugų centras
286 723,82 € Taip, 2013-09-19 Ne, 2013-09-19
Nesudaryta sutartis
KARMĖLAVOS KATILINĖS RENOVACIJA, PEREINANT PRIE BIOKURO
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-026
Uždaroji akcinė bendrovė "Korelita"
1 734 823,91 € Taip, 2013-09-12 Ne, 2013-09-12
Nesudaryta sutartis
UAB "Korelita" biokuro katilinės investicijų projektas.
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-028
UAB Farmacinių atliekų šalinimas
2 764 352,12 € Ne, 2013-09-04
Nesudaryta sutartis
Naujo įrenginio, šalinančio medicinines ir farmacines atliekas bei generuojančio šiluminę energiją, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemos
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-029
Uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai
196 013,98 €
Nesudaryta sutartis
Rūdiškių šilumos tiekimo sistemos modernizacija, įrengiant šilumos gamybos iš biokuro pajėgumus, pakankamus visos gyvenvietės šilumos poreikiams
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-018
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
1 737 720,11 € Taip, 2013-07-29 Taip, 2013-11-07 Taip, 2013-11-13 Finansuoti
1 737 720,11 €
1 630 173,48 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-006
Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet"
1 737 720,11 € Taip, 2013-09-11 Taip, 2013-11-28 Taip, 2013-11-28 Finansuoti
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „ORION GLOBAL PET“ TERMOALYVOS KATILINĖS ĮRENGIMAS
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.