Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 0 Bendra projektų vertė 0 €
Skirtas finansavimas Iš viso 0 €
ES lėšų 0 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 0 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 0 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 0 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 0 €

Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 12 d.

Dienos projektas
Joniškio rajono švietimo centro pastato rekonstrukcija
Joniškio rajono švietimo centras yra neformalaus švietimo įstaiga, veikianti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, vykdanti neformalaus suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo veiklas ir teikianti pedagogines psichologines paslaugas. Įstaiga įsikūrusi pastate, kuris pastatytas 1984 m...