Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 216 Bendra projektų vertė 11 865 041,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 086 501,36 €
ES lėšų 7 086 501,36 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 216 Bendra projektų vertė 11 865 041,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 086 501,36 €
ES lėšų 7 086 501,36 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 573 335,52 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 573 335,52 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 573 332,54 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 573 332,54 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-053
Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko
71 794,49 € 43 076,69 €
43 076,69 €
43 076,69 €
43 076,69 €
Baigtas įgyvendinti
UAB “Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko pardavimų užsienio rinkose didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose 2014 metais
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-076
UAB "Diremta"
20 521,31 € 12 312,78 €
12 312,78 €
12 312,78 €
12 312,78 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Diremta" eksporto pajamų didinimas
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-299
UAB "BAA Training"
51 568,29 € 30 940,98 €
30 940,98 €
30 940,98 €
30 940,98 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Baltic Aviation Academy" eksporto potencialo didinimas
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-044
Akcinė bendrovė "NAUJOJI RŪTA"
71 736,27 € 43 041,76 €
43 041,76 €
43 041,75 €
43 041,75 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Naujoji rūta" pardavimų užsienio rinkose didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose 2014-2015 metais
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-009
UAB "BIOK laboratorija"
51 214,95 € 30 728,97 €
30 728,97 €
30 728,97 €
30 728,97 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "BIOK laboratorija" pardavimų užsienyje skatinimas
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-016
UAB "Axioma Metering"
71 912,94 € 43 147,76 €
43 147,76 €
43 147,76 €
43 147,76 €
Baigtas įgyvendinti
Eksporto plėtra naujose rinkose
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-207
Uždaroji akcinė bendrovė "Lazertechas"
10 348,99 € 6 209,16 €
6 209,16 €
6 209,16 €
6 209,16 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "LAZERTECHAS" eksporto plėtros skatinimas
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-064
UAB "Torus Solutions"
62 725,32 € 37 634,96 €
37 634,96 €
37 634,96 €
37 634,96 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Torus Solutions" specializuotų sprendimų verslui eksporto plėtra
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-023
UAB "Vilniaus duona"
31 362,67 € 18 817,6 €
18 817,6 €
18 817,6 €
18 817,6 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "VILNIAUS DUONA" KRYPTINGA EKSPORTO PLĖTRA
VP2-2.1-ŪM-04-K-04-040
UAB "Baltic Car Equipment"
72 228,34 € 43 337 €
43 337 €
37 127,61 €
37 127,61 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Baltic Car Equipment“ veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą naujose rinkose
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas
Pagrindinis projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant ir renovuojant LKKA centrinių rūmų pastato atitvaras ir inžinerines sistemas. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus šilumos ir elektros energijos naudojimo, statybos ...