Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 28 Bendra projektų vertė 108 573 933,78 €
Skirtas finansavimas Iš viso 48 194 928,54 €
ES lėšų 44 050 343,87 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 28 Bendra projektų vertė 108 573 933,78 €
Skirtas finansavimas Iš viso 48 194 928,54 €
ES lėšų 44 050 343,87 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 48 061 527,58 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 43 916 942,92 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 48 084 148,8 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 42 586 033,53 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-007
UAB "LITKIRTA"
1 510 484,24 € 755 242,12 €
755 242,12 €
674 475,93 €
674 475,93 €
Baigtas įgyvendinti
Modernios skiedros gamybos technologinės įrangos įdiegimas UAB „Litkirta“, siekiant didinti gamybos produktyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-023
IOCO Packaging, UAB
2 387 627,72 € 1 193 813,72 €
1 193 813,72 €
1 193 813,72 €
1 193 813,72 €
Baigtas įgyvendinti
"Pridėtinės vertės didinimas įmonėje BĮ UAB "Panoden"
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027
Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras"
4 563 480,07 € 2 281 740,04 €
2 281 740,04 €
2 281 740,04 €
2 281 740,04 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-077
Uždaroji akcinė bendrovė "VILRIDA"
1 695 635,43 € 847 817,71 €
847 817,71 €
847 817,71 €
847 817,71 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „VILRIDA“ tiesioginių vidaus investicijų pritraukimas į didelės pridėtinės vertės gamybą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-004
UAB "NNL termo"
3 278 213,62 € 1 106 796,53 €
1 106 796,53 €
1 106 796,52 €
1 106 796,52 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Tehoreal" veiklos plėtra, plečiant atvėsintos ir šaldytos produkcijos krovinių sandėliavimo ir paskirstymo paslaugas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums"
843 709,74 € 421 854,44 €
421 854,44 €
421 854,44 €
421 854,44 €
Baigtas įgyvendinti
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje "Baldai jums"
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-081
UAB "Šilalės mediena"
3 636 876,45 € 1 818 438,08 €
1 818 438,08 €
1 818 438,04 €
1 818 438,04 €
Baigtas įgyvendinti
MODERNIOS MEDIENOS APDIRBIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-003
Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra"
1 262 718,37 € 631 359,19 €
631 359,19 €
630 425,91 €
630 425,91 €
Baigtas įgyvendinti
AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-001
UAB "BALTIJOS POLISTIRENAS"
2 318 436,05 € 1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Baltijos polistirenas“ atitvarinių plokščių surinkimo cecho įrengimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-082
Umega Group, AB
2 929 529,95 € 1 464 764,83 €
1 464 764,83 €
1 464 412,98 €
1 464 412,98 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Umega" technologinės/gamybinės bazės modernizacija
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas
Pagrindinis projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant ir renovuojant LKKA centrinių rūmų pastato atitvaras ir inžinerines sistemas. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus šilumos ir elektros energijos naudojimo, statybos ...