Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 13 Bendra projektų vertė 3 826 192,37 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 443 571,96 €
ES lėšų 3 443 571,96 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 13 Bendra projektų vertė 3 826 192,37 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 443 571,96 €
ES lėšų 3 443 571,96 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 466 058,07 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 466 058,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 466 058,19 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 466 058,19 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-010
Regionų plėtros forumas
311 248,26 € 280 123,38 €
280 123,38 €
90 366,91 €
90 366,91 €
Baigtas įgyvendinti
SVV subjektų ir asmenų, ketinančių pradėti verslą, verslo sąlygų gerinimas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-017
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
260 553,17 € 234 497,8 €
234 497,8 €
115 798,63 €
115 798,63 €
Baigtas įgyvendinti
Verslo LAB'as
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-031
Lietuvos apskaitos įmonių asociacija
231 160,51 € 208 044,2 €
208 044,2 €
67 179,53 €
67 179,53 €
Baigtas įgyvendinti
Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas asmenims, ketinantiems pradėti verslą
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-016
Asociacija "Teisėtvarka"
276 333,12 € 248 699,69 €
248 699,69 €
248 691,64 €
248 691,64 €
Baigtas įgyvendinti
Sėkmingo verslo ASISTENTAS
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-001
Verslo centrų asociacija
321 740,33 € 289 566,15 €
289 566,15 €
281 077,25 €
281 077,25 €
Baigtas įgyvendinti
Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" - Marijampolės regionas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-003
Verslo centrų asociacija
321 799,12 € 289 619,15 €
289 619,15 €
228 315,24 €
228 315,24 €
Baigtas įgyvendinti
Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" - Utenos regionas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija "LIETUVOS MEDIENA"
302 105,54 € 271 894,98 €
271 894,98 €
101 524,68 €
101 524,68 €
Baigtas įgyvendinti
„Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP“
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-028
Viešoji įstaiga Kauno mokslo ir technologijų parkas
303 210,15 € 272 888,96 €
272 888,96 €
125 335,15 €
125 335,15 €
Baigtas įgyvendinti
„Lietuvos įmonių verslumo skatinimas"
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-030
VšĮ "Kaunas IN"
292 146,08 € 262 931,53 €
262 931,53 €
198 100,85 €
198 100,85 €
Baigtas įgyvendinti
Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant Technologijų parkų ir Slėnių kompetencijas
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-014
Lietuvos verslo konfederacija
319 230,48 € 287 307,4 €
287 307,4 €
270 883,35 €
270 883,35 €
Baigtas įgyvendinti
Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato, adresu Birutės g. 19, Birštonas, renovavimas, pagerinant jo energetines charakteristikas
Pagrindinis projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant ir renovuojant LKKA centrinių rūmų pastato atitvaras ir inžinerines sistemas. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus šilumos ir elektros energijos naudojimo, statybos ...