Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 20 Bendra projektų vertė 66 663 842,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 795 658,3 €
ES lėšų 22 688 111,67 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 20 Bendra projektų vertė 66 663 842,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 795 658,3 €
ES lėšų 22 688 111,67 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 22 576 446,6 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 22 468 899,97 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 22 576 445,99 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 22 373 523,03 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-021
Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmergės šiluma"
1 912 851,31 € 956 425,51 €
956 425,51 €
956 425,51 €
956 425,51 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-012
Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"
810 936,05 € 405 468,03 €
405 468,03 €
405 468,03 €
405 468,03 €
Baigtas įgyvendinti
Ariogalos m. katilinės rekonstrukcija pastatant 3 MW biokuro katilą
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-006
Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet"
3 649 212,23 € 1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „ORION GLOBAL PET“ TERMOALYVOS KATILINĖS ĮRENGIMAS
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-013
Uždaroji akcinė bendrovė "AKMENĖS ENERGIJA"
1 042 632,07 € 521 316,03 €
521 316,03 €
521 171,22 €
521 171,22 €
Baigtas įgyvendinti
Biokuro katilinės Ventos g. 26 A, Ventoje, Akmenės rajone statyba
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-017
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
1 348 737,84 € 674 368,92 €
674 368,92 €
674 368,92 €
674 368,92 €
Baigtas įgyvendinti
Vilkaviškio katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-018
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
3 589 209,34 € 1 737 720,11 €
1 630 173,48 €
1 737 720,11 €
1 630 173,48 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-019
Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
3 584 980,31 € 1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 717,28 €
1 737 717,28 €
Baigtas įgyvendinti
Druskininkų katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-027
Uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai
499 594,53 € 249 797,27 €
249 797,27 €
249 428 €
249 428 €
Baigtas įgyvendinti
Senųjų Trakų katilinės modernizavimas pakeičiant gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus į biokurą naudojančius katilus
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio šiluma"
2 099 745,13 € 1 049 872,56 €
1 049 872,56 €
1 049 872,56 €
1 049 872,56 €
Baigtas įgyvendinti
Radviliškio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą bei kogeneracinį įrenginį
VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020
Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai"
2 309 719,65 € 1 154 859,82 €
1 154 859,82 €
1 154 859,82 €
1 154 859,82 €
Baigtas įgyvendinti
Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.

Dienos projektas
Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija
Projekto tikslas - pritaikyti Panemunės pilį (968) ir ją supantį parką viešojo kultūrinio turizmo reikmėms. Projektas planuojamas įgyvendinti keliais etapais. Ši projekto dalis apima pirmąjį projekto etapą. Baigus įgyvendinti pirmojo etapo veiklas pilis galės funkcionuoti kaip minimali, bet pilna...