Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 349 Prašomas finansavimas 115 530 792,09 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 106 Prašomas finansavimas 33 427 564,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 33 173 208,48 €
ES lėšų 33 173 208,48 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 107 Bendra projektų vertė 153 407 208,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 153 407 208,48 €
ES lėšų 135 372 108,48 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-003
Kauno technologijos universitetas
108 157,44 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Chaotinė vizualinė kriptografija netiesinėse dinaminėse sistemose
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-005
Kauno technologijos universitetas
280 368,11 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Vaizdinės, akustinės ir kitos laringologijoje gaunamos informacijos analizės ir sujungimo metodai bei jų taikymas gerklų ligų diagnostikai ir prevencijai
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-014
Vilniaus universitetas
326 679,97 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Europos Sąjungos pilietinės visuomenės formavimasis Sąjungos piliečių konstitucinių teisių ir nacionalinių teisės tradicijų sandūroje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-015
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
280 641,8 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-19
Nesudaryta sutartis
Plačiajuosčiai didelės galios mikrobangų impulsų jutikliai ir matuokliai
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-017
Kauno technologijos universitetas
462 292,63 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-18
Nesudaryta sutartis
Fitocheminių medžiagų įtakos maisto komponentų terminėms ir oksidacinėms reakcijoms tyrimai siekiant sukurti efektyvius maisto sistemose susidarančių junginių valdymo būdus (MAISTO FITOVALDYMAS)
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-024
Vilniaus universitetas
449 622,05 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2011-01-17
Nesudaryta sutartis
Kietųjų elektrolitų su greitąja Li+ ir deguonies vakansijų pernaša gamyba, fizikiniai tyrimai ir taikymas funkciniuose jonikos elementuose
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-031
Vilniaus universitetas
463 222,69 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-17
Nesudaryta sutartis
Paveldo skaitymas: paveldo komunikacija ir informacija tinklaveikos visuomenėje
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-032
Gamtos tyrimų centras
299 692,42 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2011-01-17
Nesudaryta sutartis
Fitoplazmų identifikavimas, klasifikacija ir epidemiologiniai tyrimai naudojamuosiuose augaluose; naujo genetinio markerio (rpoB) pritaikymas detalesniam fitoplazmų kamienų charakterizavimui
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-034
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
463 392,03 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-19
Nesudaryta sutartis
Baltų ir slavų mitopoetinis paveldas. Indoeuropiečių reminiscencijos
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-035
Vilniaus universitetas
463 211,31 € Taip, 2010-04-01 Ne, 2010-05-19
Nesudaryta sutartis
EBIT įrenginyje registruotų volframo jonų, turinčių pagrindinę konfigūraciją su atviruoju f sluoksniu, spektrų teorinis tyrimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 7 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.