UAB „Edelmeta“ VIDINES INFRASRUKTŪROS MODERNIZAVIMO IR PRODUKTYVUMO DIDINIMAS

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Edelmeta"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
178 320,61 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – padidinti UAB „Edelmeta“ tiesiogines vidaus investicijas ir sukurti 21 naują darbo vietą. Šiuo metu įmonė užsiima gamybos pramonei skirtų įrenginių iš metalo, nerudinančio metalo ir konstrukcinio plieno remontu bei detalių gamyba. Pasinaudojant projekto lėšomis UAB „Edelmeta“ planuoja įsigyti naujų pramoninių staklių bei įrenginių, kurių panaudojimas padidintų įmonės produktyvumą bei sudarytų sąlygas sukurti dvidešimt vieną naują darbo vietą. Atsižvelgiant į registruoto nedarbo lygis augimą Klaipėdos rajono savivaldybėje, kuris 2011 m. siekė 8,5%, o 2012 m. – 10%. UAB „Edelmeta“ sukurdama dvidešimt vieną naują darbo vietą galėtų prisidėti prie tendencingo nedarbo lygio mažinimo rajone. Modernizavusi savo patalpas bei įrangą įmonė ateityje galėtų padidinti eksporto apimtis, išplėsti verslą ir įdarbinti dar daugiau darbuotojų. Visam projektui įgyvendinti reikia 1456409,41 Lt investicijų, iš kurių 42,28 %, arba 615705,39 Lt sudarys ES struktūrinė parama. Per 3 metus nuo projekto pabaigos įmonės darbo našumas išaugs iki 47 Lt/val., apyvarta 72%, ikimokestinis pelnas 2,2 kartus, eksportas 1907 proc. lygynant su 2012m. Gamybos modernizavimas užtikrins ilgalaikį įmonės konkurencingumą, išsaugos 25 ir leis papildomai sukurtii 21 naujoą darbo vietą. Įmonė finansiškai nėra pajėgi savarankiškai įgyvendinti projekto, todėl prašoma ES paramos.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Invest LT-2
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-06-K-02
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-06-K-02-013
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2013-07-24
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.

<< Grįžti į paieškos formą