Azoto rūgšties gamybos išplėtimas AB "Achema"

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Achema"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 896 200,19 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Įgyvendinant šį projektą, AB "Achema" planuoja investuoti ir pastatyti naują azoto rūgšties gamybos bazę, kurioje būtų sukurtos naujos darbo vietos, ir tuo pačiu padidinti įmonės produktyvumą bei darbo našumą. Projekto atsiradimą lėmė azoto rūgšties produktų paklausos augimas rinkoje, aplinkos vystymosi tendencijos ir siekis išnaudoti palankias rinkos aplinkybes bei sustiprinti ilgalaikį įmonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Be to, šiuo metu turima įmonės bazė nepakankama norimai didelės pridėtinės vertės produktų gamybos plėtrai ir augimui - azoto rūgšties gamybos rezervo trūkumas riboja paklausios produkcijos pasiūlą vartotojams. Įgyvendinant projektą, planuojama įsigyti gamybos technologiniam procesui trūkstamą įrangą, įvykdyti statybos ir montavimo darbus. Planuojama įdiegti azoto rūgšties gamybos technologija yra patikimiausia, našiausia ir teikianti aukščiausios kokybės produktus, o būsima gamybos bazė būtų vienintelė tokio pobūdžio Pabaltijo regiono valstybėse. Planuojama sukurti azoto rūgšties gamybos bazė ir būsimi azoto rūgšties produktai aktualūs daugeliui ūkininkų, dirbančių kaimo vietovėse. Be to, bus sukurtos naujos darbo vietos Jonavos rajone. Todėl projektas prisidės mažinant regionų išsivystymo netolygumus. Projektas turės ne tik teigiamą poveikį išsaugant ir sustiprinant ilgalaikį įmonės konkurencingumą bei produktyvumą, bet ir didinant chemijos pramonės Lietuvoje augimo tempus bei aukštesnės pridedamosios vertės produkcijos gamybą. Projektas yra aktualus tvariam Lietuvos regionų ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, tačiau tokio pobūdžio gamybos bazės plėtrai reikia didelių investicijų, įmonė be ES struktūrinių fondų finansinės paramos negalėtų pilnai įgyvendinti numatytų investicijų ir pasiekti norimą efektą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Invest LT-2
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-06-K-02
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-06-K-02-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-08-09
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-08-09
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.

<< Grįžti į paieškos formą