UAB "Baloša" gamybos modernizavimo ir plėtros investicijų projektas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "BALOŠA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
631 827,79 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – padidinti UAB "Baloša" produktyvumą, efektyvumą ir konkurencingumą. Šiuo metu įmonei eksploatuojant durpyną, randama daug priemaišų (kelmai, rąstai, kita mediena). Susmulkinta visa ši medžiaga gali virsti geru biokuru, kuris priskiriamas prie atsinaujinančių energijos išteklių. Projekte numatytų investicijų įgyvendinimas įgalintų UAB „Baloša“ atskirti durpes nuo medienos taip pagerinant jų kokybę, konkurencingumą bei paklausą, bei pradėti gaminti biokurą, kuris būtų tiekiamas į katilines, pritaikytas kūrenti biokuru. Lietuvoje šiuo metu yra apie 200 rajoninių katilinių, naudojančių biokurą. Europos komisijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminama energija sudaro 20 % visos suvartojamos energijos. ES 2009 m. balandžio 23 d. priimta direktyva „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją“ įpareigoja Lietuvą šį rodiklį iki 2020 metų padidinti 8 % – iki 23 %. Visam projektui įgyvendinti reikia 4 363 150 Lt investicijų, iš kurių 50 proc., tikimasi gauti ES struktūrinės paramos forma. Verslo plane atlikti apskaičiavimai rodo, kad per 3 metus nuo projekto pabaigos įmonės darbo našumas nuo 26,88 Lt 2012 m. išaugs 85,82 proc., apyvarta nuo 4291,52 tūkst. Lt iki 7374,77 tūkst. Lt, arba 71 proc., iki mokestinis pelnas daugiau kaip 5 kartus, eksportas nuo 2282,48 tūkst. Lt iki 5 531 tūkst. Lt. Gamybos modernizavimas užtikrins ilgalaikį įmonės konkurencingumą, išsaugos 41 ir leis papildomai sukurti iki 5 naujų darbo vietų.Projekto įgyvendinimas ne tik pagerins įmonės veiklos rodiklius,bet ir prisidės prie vietinių atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo šalyje skatinimo,energetinio šalies nepriklausomumo didinimo,nacionalinių ir ES strateginių dokumentų įgyvendinimo, aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo patikimumo didinimo, energijos kainų mažinimo.Įmonė finansiškai nėra pajėgi savarankiškai įgyvendinti projekto,todėl prašoma ES paramos.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Invest LT-2
Kvietimo numerisVP2-2.1-ŪM-06-K-02
Paraiškos kodasVP2-2.1-ŪM-06-K-02-021
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-07-17
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-07-17
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.

<< Grįžti į paieškos formą