VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokymo paskirties pastatų, esančių Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilnius, energijos naudojimo ir efektyvumo bei pastatų naudingųjų savybių gerinimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2011-01-31
Bendra projekto vertė:
823 701,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
823 701,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
823 607,81 €
Iš jo ES dalis:
823 701,34 €
Iš jo ES dalis:
823 607,81 €

Projekto tikslas-renovuoti Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro pastatus, esančius Laisvės pr. 53 ir Ateities 28, Vilniuje. Mokyklos pastatų kompleksas statytas 1976-1979 metais. Pastatų,kurių plotas apie 13000 m2, tūris apie 40000m3, išorinės atitvaros yra prastos būklės-stogų ir išorinių sienų bei durų, langų šiluminė varža maža, sąnaudos šildymui didelės, tačiau temperatūra patalpose nepakankama.Šaltuoju metų laiku patalpose šalta ir drėgna, mokymosi ir darbo sąlygos yra blogos.Projekto metu bus apšiltintos ir naujai apdailintos išorinės pastatų sienos, apšiltintas stogas, pakeista stogo danga, pakeisti seni langai,keičiamos įėjimo iš lauko durys, renovuojama vidaus šildymo sistema, įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema, apšiltinta perdanga virš nešildomo rūsio ir sporto salės grindys, esančios ant grunto. Pastatų renovacija užtikrins energijos vartojimo efektyvumą bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimą, sudarys komfortabilias 1100 mokinių, kurie mokosi profesijos ir siekia vidurinio arba pagrindinio išsilavinimo, ir 180 darbuotojų mokymosi ir darbo sąlygas. Įvykdžius projektą, sumažės energijos nuostoliai, bus tolygiai šildomos patalpos, taupomi energetiniai ištekliai, renovuoti pastatų fasadai pagerins urbanistinį estetinį miesto vaizdą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-030
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto