Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
Projekto pradžia: 2009-10-30         Projekto pabaiga: 2011-06-30
Bendra projekto vertė:
532 184,6 €
Projektui skirtas finansavimas:
532 184,6 €
Projektui išmokėta lėšų:
490 453,81 €
Iš jo ES dalis:
452 356,91 €
Iš jo ES dalis:
416 885,75 €

2008 m. atliktas pastato (Konarskio g. 34, Vilnius) energetinis auditas patvirtino, kad Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos (toliau-Gimnazija) pastato, statyto 1964 m., išoriniai aitvarai neatitinka šiuo metu keliamų techninių reikalavimų. Dėl to, šildymo sezonu yra patiriami viršnorminiai šilumos nuostoliai ir didelės eksploatacinės išlaidos. Bandant spręsti susidariusias problemas, buvo pakeista dalis pasatto stogo dangos, įrengtas automatinis šilumos punktas, tačiau šios priemonės neužtikrina šilumos energijos sutaupymų, pastato konstrukcijų ilgaamžiškumo pailginimo, estetinės išvaizdos suteikimo, efektyvaus išteklių naudojimo, mokymosi ir darbo sąlygų pagerinimo. Todėl yra inicijuojamas šis projektas, kurio metu bus pakeisti visi pastato langai ir durys, apšiltintos išorės sienos, stogas, rekonstruota šildymo sistema. Įgyvendinus projektą energijos nuostoliai sumažės 0,9 GWh per metus. Projekto dėka bus ne tik sumažinamos pastato eksplotavimo išlaidas, bet ir patenkinami tikslinių grupių poreikiai - Gimnazijos mokiniams ir mokytojams bus sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Projektas prisidės prie teigiamo Gimnazijoss įvaizdžio formavimo: prasta išorinių atitvarų būklė nekelia estetinio pasitenkinimo, sudaro neigiamą įvaizdį apie teikiamų švietimo paslaugų kokybę. Įgyvendintas projektas turės teigiamą poveikį aplinkai - bus sumažintas energijos suvartojimas, prisidėta prie aplinkos išlaikymo. Sėkmingai įgyvendintas projektas taps pavyzdžiu kitiems panašaus profilio subjektams. Projekto įgyvendinimo patirtis bus panaudojama ne tik vykdant ir inicijuojant kitus Gimnazijos projektus, bet ir panašius projektus kituose šalies miestuose. Projekto įgyvendinimas reikalauja labai didelių investicijų. Kadangi, Gimnazija finansiškai nėra pajėgi įgyvendinti šį ypatingos svarbos ir didelės apimties projektą, yra prašoma ES paramos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-01-040
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto