UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "ALTECHNA"
Projekto pradžia: 2014-09-02         Projekto pabaiga: 2015-06-25
Bendra projekto vertė:
74 904,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 410,1 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 410,1 €
Iš jo ES dalis:
30 410,1 €
Iš jo ES dalis:
30 410,1 €

UAB "Altechna" aukštųju technologijų įmonė nuo 1996 m. dirbanti fotonikos ir lazerinių tyrimų srityse. Įmonės pagrindinė veikla yra specializuota ir tiesiogiai susijusi su aukštosiomis technologijomis – lazerių komponentų – lazerinės optikos, optomechanikos ir optinių mazgų gamyba, prekyba bei lazerinių tyrimų bei gamybinės paslaugos. Pastaraisiais metais įmonės plėtra buvo orientuota į lazerinių optinių elementų, optomechaninių ir kt. lazerinių sistemų mazgų technologinę ir gamybinę plėtrą. Siekiant sėkmingai plėtoti įmonės pardavimus, o ypač plėsti UAB „Altechna” veiklą ir produkcijos eksportą sparčiausiai pasaulyje augančiose rinkose, planuojamas eksporto didinimo projektas yra gyvybiškai svarbus. Numatytiems tikslams pasiekti būtina dalyvauti didžiausiose sektoriaus parodose ir didinti įmonės ir jos produkcijos žinomumą, skatinti įmonės įvaizdžio ir reputacijos stiprėjimą, tuo pačiu didinti Lietuvos, kaip aukštųjų technologijų kūrimo šalies, įvaizdį. Projekto metu septyniose tarptautinėse parodose bus pristatyta gaminama produkcija - lazerio galios valdymo mazgai – ateniuatoriai; lazerio pluošto plėstuvai; lazerio pluošto valdymo ir formavimo optiniai elementai ir komponentai. Siekiama, kad gaminamos inovatyvios produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose esamiems ir naujiems potencialiems klientams ne tik padidintų produkcijos bei įmonės žinomumą bet ir iš esmės padidintų pardavimus ir paskatintų šios produkcijos eksportą. Parodų metu surinkta informacija bei užmegzti kontaktai paskatintų ne tik esamų produktų gamybos plėtrą, tačiau leistų kurti, gaminti ir rinkai tiekti iš esmės atnaujintą produkciją bei ir naujus prietaisus.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto