Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Projekto pradžia: 2015-06-15         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
4 600 821,67 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 910 698,42 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 115 944,84 €
Iš jo ES dalis:
3 910 698,42 €
Iš jo ES dalis:
3 115 944,84 €

Esami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gyliai neleidžia visiškai patenkinti krovinių vežimo jūra rinkoje didėjančių laivų parametrų (grimzlės, laivo matmenų), užtikrinti tinkamas laivų įplaukimo, išplaukimo ir manevravimo sąlygas Klaipėdos uosto laivybos kanale. Neužtikrinus reikiamo uosto gylio ir negalint priimti didesnių parametrų laivų, Klaipėdos uostas gali prarasti dalį rinkos. Pavyzdžiui, į Klaipėdos uostą Post Panamax, Suezmax tipo laivai (didieji naftos tanklaiviai) įplaukia, bet nėra galimybės jų pilnai pakrauti. Uostas negali užtikrinti didesnių gylių, todėl siekiant maksimalus laivų pakrovimo renkamasi kitus konkurencinius Baltijos jūros regiono uostus. Įgyvendinus projektą bus pagilintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalas iki -15,0 m (su 0,3 m leidžiamu gilinimo perviršiu) šiaurinėje uosto teritorijos dalyje (nuo PK (-5,5) iki PK (21). Projektas atitinka 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ 2 uždavinį „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas“. Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos 7 p. numatytą pirmąjį Programos tikslą ir 7.3 punkte numatytą trečiąjį uždavinį - TEN-T esančiame Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir jo prieigose pagerinti jūrų transporto sąveiką su sausumos transportu, užtikrinti jūrų transporto eismo saugą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto