Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Druskininkų vandenys"
Projekto pradžia: 2011-04-04         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 616 041,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 533 888,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 533 888,23 €
Iš jo ES dalis:
1 372 426,31 €
Iš jo ES dalis:
1 372 426,31 €

Projekto tikslas-užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Leipalingyje ir Druskininkuose. Projekto metu numatoma vykdyti naujų VT ir NT statybą Leipalingyje ir NT statybą Druskininkų mieste.Projekto metu numatoma pakloti VT-3,393 km ir NT-3,214 km Leipalingyje, prie NT suteikta galimybė prisijungti 127 būstams, prie VT-130 būstų. Druskininkų mieste numatoma pakloti NT-1,313 km, prie kurių bus suteikta galimybė prisijungti 85 būstams.Kadangi daugelis gyventojų,neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,todėl vartoja vandenį,kuris neatitinka higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negalima užtikrinti tinkamo nuotekų surinkimo.Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją-viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m.turėtų siekti 95% visų LR gyventojų. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Leipalingio ir Druskininkų teritorijos yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. UAB "Druskininkų vandenys" vykdo šį projektą, kadangi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikti perdavė Druskininkų sav. taryba.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-039
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų