LR Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)

ŠMM

Šioje dalyje sužinosite, kas yra Švietimo ir mokslo ministerija ir kokias funkcijas ji atlieka administruodama 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, rasite ministerijos paskelbtas aktualijas ir priimtus teisės aktus, susijusius su ES struktūrinės paramos panaudojimu, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Institucijos administruojami kvietimai
 • Konkursiniai
  kvietimai
 • Valstybinio
  planavimo
 • Regioninio
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
2012-10-10
Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę (III...
 Žemėlapio paveiksliukas
2012-01-02
Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę...
Institucijos administruojami projektai
Visos institucijos paraiškos
Visi institucijos projektai
Institucijos administruojamos patvirtintos priemonės
 • Konkursinės 11
  priemonės
 • Valstybinio 41
  planavimo
 • Regioninio 2
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
Studijų sistemos efektyvumo didinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
Institucijos administruojamų projektų statistika
Institucijų informacija
MINISTERIJOS IR IVPK IVPK Logotipas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją AM Logotipas LR Aplinkos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją FM Logotipas LR Finansų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SADM Logotipas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SM Logotipas LR Susisiekimo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SAM Logotipas LR Sveikatos apsaugos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją VRM Logotipas LR Vidaus reikalų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŠMM Logotipas LR Švietimo ir mokslo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŪM Logotipas LR Ūkio ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Įgyvendinančios institucijos APVA Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją CPVA Įgyvendinančios institucijos Centrinė projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ESFA Įgyvendinančios institucijos Europos socialinio fondo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją TID Įgyvendinančios institucijos LR Transporto investicijų direkcija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LMT Įgyvendinančios institucijos Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LVPA Įgyvendinančios institucijos Lietuvos verslo paramos agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Visuotinės dotacijos valdytojai LMT Logotipas Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją MITA Logotipas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Fondų valdytojai EIB Logotipas Europos investicijų bankas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją EIF Logotipas Europos investicinis fondas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją