Advanced search Lietuviškai


News Structural Support for Lithuania Calendar of events Contacts Legislation Questions Links

 
 
Single Programming Document for 2004-2006 year
Cohesion Fund for 2000-2006 years
Programming for 2007-2013


25 January 2015 AM 05:45Successful Projects Map of Projects Project search 
Ūkininko J. Zinkevičiaus augalininkystės ūkio kūrimas
 
SPD priority: 4. Rural Development and Fisheries
SPD measure: 4.2. Establishment of Young Farmers
Project number: BPD2004-EZUF-4.2.0-01-04/0179-01
Project name: Ūkininko J. Zinkevičiaus augalininkystės ūkio kūrimas
Project executor: Ūkininkas Jonas Zinkevičius
Project contract sign date: 2005-08-18
Project duration: 3 month/months
Value of the project financed from the Structural Funds: 17,420.64 EUR
Total funds allocated: 17,420.64 EUR
o/w: EU funds: 13,065.48 EUR
Disbursed funds: 17,420.64 EUR
o/w EU funds: 13,065.48 EUR
Project state: Closed
Project goals :Šio projekto bendrasis tikslas sutampa su veiklos srities „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ tikslu – skatinti jaunuosius ūkininkus užsiimti žemės ūkio veikla, modernizuoti žemės ūkio valdas, stabilizuoti demografinę situaciją kaimo vietovėse.Ūkininkas, turėdamas modernų, naują traktorių galės efektyviai ūkininkauti, tuo įgyvendindamas projekto tikslus.Ūkininkas planuoja auginti grūdines kultūras. Siekiant vykdyti ES aplinkosaugos reikalavimus labai svarbu turėti šiuolaikišką, ekonomišką traktorių. Tokius reikalavimus ir atitinka traktorius MTZ – 920.3 su ES ir EURO 2 reikalavimus atitinkančiu 80 AJ galios varikliu, kurį ir planuoja 2005 metais ūkininkas įsigyti. Įsigijus šį traktorių, dėl jo komplektacijos bus užtikrintas efektyvus, atitinkantis aplinkosauginius reikalavimus ūkininkavimas, nes: šio traktoriaus yra jėginis pozicinis žemės dirbimo gylio reguliavimas;geresnis sukibimas su dirva, nes papildomai apkraunami varantieji traktoriaus ratai;galios tiekimo velenui esant 540 ir 1000 apsisukimų per minutę, o taip pat esant galimybei įjungti sinchroninę darbinio veleno pavarą, bus galima geriau pritaikyti ir panaudoti žemės ūkio mašinas;įvertinant išmetamųjų dujų poveikį aplinkai į ją pateks mažesnės koncentracijos kenksmingų junginių;esant šildomai kabinai, sinchronizuotai pavarų dėžei, lengvai vairuojamai „Danfos“ vairavimo sistemai, bus sudarytos geresnės darbo sąlygos ūkininkui.Įgyvendinus šį projektą ūkininkas padidins savo pajamas, pagerins gyvenimo kokybę ir modernizuos bei toliau plės savo ūkį.
Short project description:Viena iš pagrindinių problemų su kuriomis susiduria ūkininkai ir ypač jauni ūkininkai yra modernios, naujos žemės ūkio technikos neturėjimas ir jai įsigyti lėšų trūkumas. Projektas yra skirtas šios problemos išsprendimui jaunojo ūkininko Jono Zinkevičiaus ūkyje, kuriame ir bus šis projektas vykdomas.Jaunasis ūkininkas yra gimęs 1967 m. Nors savarankiškai ūkininkauti pradėjo nuo 2004 m. vasario mėn., tačiau gyvendamas kartu su tėvais, visada jiems padėdavo ūkininkauti, gerai praktiškai įsisavindamas grūdinių kultūrų auginimo technologijas ir reikalavimus.1986 m. J. Zinkevičius baigė tuometinį Kapsuko TŪT, įgydamas techniko mechaniko specialybę. Baigęs dirbo meistru reguliuotoju, saugumo ir priešgaisrinės technikos inžinierium. Šiuo metu jis ūkininkauja ir dirba AB „ Lietuvos dujos“ Vilkaviškio skyriuje, šaltkalviu.Jaunojo ūkininko Jono Zinkevičius ūkis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriuje buvo įregistruotas 2004m. kovo mėn. 8 d. Pagrindinė veiklos kryptis – augalininkystės produkcijos gamyba. Šiuo metu J. Zinkevičius iš viso valdo 17,46 ha žemės ūkio naudmenų žemės, iš kurių 5,75 ha yra nuosava žemė ir 11,71 ha sudaryta ilgalaikės nuomos sutartys.Ūkininkas planuoja auginti žieminius kviečius ir vasarinius miežius, o taip pat dalį žemės palikdamas pūdymu. Grūdus planuoja realizuoti į Vilkaviškyje esančią UAB „Linas ir Viza“, TŪB „Kratonas“ ir UAB „Marijampolės grūdai “filialą“.Ūkininkas Jonas Zinkevičius savo traktoriaus neturi. Žemę jis dirba pasiskolindamas iš tėvų 1992 m pagamintu T-25 traktoriumi. Ūkininkauti neturint savo traktoriaus ir dirbant su skolintu neekonomišku ir nenašiu traktoriumi yra neefektyvu. Ūkininkas turi lenkišką purkštuvą pasėliams, lenkišką sėjamąją, trąšų barstytuvą, priekabą, dvivagį plūgą, kultivatorių. Ūkininkas Jonas Zinkevičius savo reikmėms naudoja tėvų už pajus įsigytą vieną vokiško grūdų sandėlio bokštą, kuriame yra valymo, beicavimo, pakrovimo, iškrovimo, aktyvios ventiliacijos įrengimai. Bokšto talpa 35 t. Ateityje planuojama įsigyti nuosavą bokštą, nes neužsiimdami žemės ūkio veikla žmones juos parduoda. Ž. ū. technikai laikyti ūkininkas turi pasistatęs garažą, kurio registracijai dokumentai dar yra tvarkomi..Ūkininkas planuoja įsigyti MTZ markės traktorių MTZ– 920.3, su ES ir EURO 2 reikalavimus atitinkančiais varikliais. Komercinius pasiūlymus ūkininkui atsiuntė UAB „ŽEMŪK technika“, AB „Lytagra“ ir UAB“ Rovaltra“ Įvertinus pateiktus pasiūlymus buvo pasirinkta mažiausią kainą pasiūliusi AB „Lytagra“, kur šios markės traktoriaus kaina 67000 Lt. su PVM ir 56779,66 Lt be PVM.Traktorių planuojama įsigyti 2005 m. kovo – gegužės mėn. Projekto įgyvendinimui vadovaus pats jaunasis ūkininkas Jonas Zinkevičius.
Project realisation district:
  • Vilkaviškis district
Project coordinator:Jonas Zinkevičius
Valid HTML 4.01 Transitional