"Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste", santrumpa - (toliau - AN vertinimas)

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-24
Prašoma lėšų suma:
266 306,77 €
Skirtas finansavimas
266 048,12 €
Iš jo ES dalis:
226 140,9 €

Atsiliepiant į 2007 m. Vadovų Tarybos įpareigojimą ES narėms nusistatyti kiekybinį administracinės naštos (toliau – AN) verslui sumažinimo rodiklį, Vyriausybė 2009-03-04 nutarimu Nr.161 nustatė nacionalinės AN verslui mažinimo prioritetinėse srityse tikslą – 30 % iki 2011 m. pab., ir patvirtino prioritetinių sričių sąrašą. Atliktas bandomasis projektas parodė, kad valstybės institucijos nepakankamai pasirengę atlikti AN vertinimus, todėl Geresnio reglamentavimo (toliau – GR) programos įgyvendinimo 2009 m. plano (LRV 2009-05-06 nutarimas Nr.388) priemonė 3.1 numato, kad nac. AN verslui vertinimą prioritetinėse srityse atliks Ūkio ministerija, kuri be ES fondų finansavimo, tokio projekto negalėtų vykdyti. Projekto tikslai: 1. Apskaičiuoti ir apskaityti AN verslui pinigine išraiška, stiprinti administracinius gebėjimus, skleisti informaciją apie GR 2. Gerinti teisinio reguliavimo kokybę ir efektyvumą tobulinant poveikio vertinimo ir konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis procesą. Projekto tikslinė grupė: Ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, atsakingų už teisinį nacionalinės AN verslui mažinimo prioritetinių sričių reguliavimą, kitų GR programos įgyvendinimo priemonių planų priemonių, susijusių su projekto veiklomis, atsakingų vykdytojų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Projekto įgyvendinimo metu būtų prisidėta įgyvendinant LRV nutarimą Nr. 161, įvykdyta GR programos įgyvendinimo 2009 m. plano priemonė 3.1: atliktas nacionalinės AN verslui vertinimas pinigine išraiška, kurio duomenys yra būtini AN apimčiai stebėti ir AN mažinimo veiksmų poveikiui AN dydžiui vertinti; užtikrintas AN pokyčių apskaitymas el. duomenų bazėje, palengvinantis AN mažinimo tikslo įgyvendinimo kontrolę bei veiksmų koordinavimą tarp atsakingų valstybės institucijų ir įstaigų; stiprinami valstybės tarnautojų administraciniai gebėjimai; sudarytos sąlygos tobulinti poveikio vertinimo ir konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis procesą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-01-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą