Didžiosios Dailidės, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymas ir sutvarkymas (IV etapas) Santrumpa: Diddžiosios Dailidės išvalymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
201 789,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

,,Didžiosios Dailidės išvalymas“ idėja ir tikslas - išvalyti Didžiosios Dailidės ežero teritoriją, užterštą sunkiaisiais metalais, pritaikant ją gyventojų reikmėms, sumažinant užterštos teritorjios neigiamą poveikį sveikatai, pagerinant gyvenamąją aplinką miesto gyventojams, didinant miesto patrauklumą investuotojams, gerinant Alytaus miesto estetinį vaizdą bei prisidedant prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. Šiuo metu Dailidės didysis ežeras – nusekęs, didžioji ežero dalis užaugusi menkaverčiais krūmynais. Ežero dugnas labai užterštas pramoninių nuotėkų cheminiais komponentais, tame tarpe sunkiaisiais metalais (chromu, variu, nikeliu, švinu, kadmiu ir kt). Atlikus tyrimus nustatyta, kad ežero teritorijos organogeninių gruntų užterštumo kategorija-laipsnis priskirtinas „ypač pavojingai“ žmonių sveikatai užterštumo kategorijai – laipsniui. Teikiamo projekto „Didžiosios Dailidės išvalymas“ tikslas užtikrina aktualios problemos sprendimą, atitinka bei prisideda prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms“ tikslo įgyvendinimo – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis.Projeko metu bus išvalyta labiausiai užteršta dalis Didžiosios Dailidės ežero teritorijos. Iškastas dumblas bus išvežtas į dumblo saugojimo aikštelę, ežero dugnas bus nukalkintas ir padengtas mineraliniu gruntu.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-11
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-11-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-08
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-10-15
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą