Apleistų statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (I etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-03-26
Prašoma lėšų suma:
3 655 858,14 €
Skirtas finansavimas
3 655 858,14 €
Iš jo ES dalis:
3 107 479,42 €

Per šimtmečius susiformavęs Lietuvos kraštovaizdis, jo gamtiniai bei kultūriniai elementai yra viena didžiausių šalies vertybių, darančių įtaką tiek aplinkos apsaugos procesams, tiek socialiniam – ekonominiam vystymuisi bei kai kurių verslo šakų (pvz. turizmo) plėtrai. Politinės ir po jų sekusios ekonominės reformos, pradėtos vykdyti prieš 20 metų, iš esmės pakeitė visuomenės sanklodą, nuosavybės formas, ekonominius santykius, ūkininkavimo sistemą, ko pasėkoje šalies teritorijoje liko tūkstančiai nenaudojamų, tinkamai neprižiurimų bei naujai paskirčiai nepritaikytų statinių, karjerų ie kitų pažeistų teritorijų, žalojančių kraštovaizdį. Šie statiniai ir kiti objektai ne tik vizualiai teršia Lietuvos saugomų teritorijų kraštovaizdį, mažina jo patrauklumą, bet ir mažina potencialias galimybes pritaikyti saugomas teritorijas lankymui,pažintinio ir kt. turizmo plėtrai. Daugeliu atveju apleisti statiniai kelia pavojų ir žmonių gyvybei. Apleistų pastatų likvidavimo ir teritorijos sutvarkymo problema ypač aktuali saugomose teritorijose – gamtiniu ir kultūriniu požiūriu vertingiausiose Lietuvos vietose. Nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kurie įsteigti ne tik išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, bet ir sudaryti sąlygas rekreacijai, pažintiniam turizmui vystyti. Saugomose teritorijose kasmet daugėja lankytojų, o agresyvios liekanos ir vizualinė kraštovaizdžio tarša menkina rekreacinius resursus. Labiausiai aplinką, kraštovaizdį bjauroja, jų rekreacinį potencialą ir patrauklumą mažina apleisti ir bešeimininkiai pastatai, užšlamštintos teritorijos, pažeisti kraštovaizdžio kompleksai ir objektai ar jų aplinka. Projektu siekiama sumažinti apleistų (bešeimininkių) statinių ir kitų aplinką žalojančių objektų, kurie žaloja darko estetinį vaizdą, mažina aplinkos kokybę kiekį Lietuvos saugomose teeritorijose.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-12-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą