Intelektinių (pažangių) transporto sistemų (ITS) įgyvendinimo Lietuvoje studija

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-02-26
Prašoma lėšų suma:
257 008,8 €
Skirtas finansavimas
302 363,3 €
Iš jo ES dalis:
257 008,8 €

ES rengiamasi aktyviai skatinti intelektinių (pažangių) transporto sistemų ir paslaugų (toliau - ITS) plėtrą. ITS optimizuoja transporto veiklą ir prisideda prie darnaus vystymosi ir ekonomikos skatinimo tikslų. Šiuo metu Lietuvoje negalima efektyviai pasinaudoti šių ES iniciatyvų galimybėmis dėl administracinių gebėjimų ITS srityje trūkumo, silpnos koordinacijos nacionaliniu lygmeniu. Tai stabdo ITS plėtrą Lietuvoje bei sėkmingą ES ITS politikos įgyvendinimą. Projekto tikslas - stiprinti valstybės institucijų žinias ITS srityje ir parengti efektyvaus ITS plėtros koordinavimo mechanizmo formavimo projektą. Projekto metu bus įvertinta Lietuvos bei kitų šalių patirtis, ITS diegimo priemonių efektyvumas bei pateikti siūlymai dėl nacionalinio ITS koordinavimo mechanizmo Lietuvoje sukūrimo. Projekto rezultatai bus pristatyti institucijoms, atsakingoms už ITS tyrimus, kūrimą, diegimą ir taikymą, tokiu būdu stiprinant jų administracinius gebėjimus. ITS plėtrą numatoma koordinuoti ES lygiu, todėl siekiant tinkamai pasirengti šiam koordinavimui, būtina tobulinti valstybės institucijų administracinius gebėjimus ITS politikos srityje. Pažymėtina, kad ITS plėtra apima ne tik transporto, bet ir kitus susijusius sektorius, taip pat reikalauja glaudaus bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi. Tam svarbu suformuoti efektyvų nacionalinio lygmens ITS plėtros koordinavimo mechanizmą. Projekto metu bus nustatytos optimalios Lietuvai ITS plėtros sritys, įgalinant geresnį ES politikos ITS srityje įgyvendinimą. Lietuva yra tranzito valstybė, kurioje transporto sektorius sukuria virš 12 proc. bendros pridėtinės vertės. Projektas prisidės prie spartesbės ITS plėtros Lietuvoje ir leis žymiai padidinti transporto veiklos efektyvumą ir verslo subjektų konkurencingumą. Projekto tikslai atitinka pagrindinius žmogiškųjų išteklių plėtros programos tikslus, todėl tikslinga pasinaudoti ES finansine parama jo įgyvendinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-05-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-05-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-01-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-01-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą