Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-02-25
Prašoma lėšų suma:
1 703 647,18 €
Skirtas finansavimas
2 346 491,95 €
Iš jo ES dalis:
1 994 518,14 €

Problema, poreikio pagrindimas: investicijų poreikis viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti didėja. VPSP – viena iš finansavimo galimybių, plačiai taikoma tarptautinėje praktikoje. Lietuvoje egzistuoja poreikis vykdyti VPSP projektus, tačiau nėra centralizuoto VPSP proceso valdymo, koordinavimo ir priežiūros; viešojo sektoriaus subjektai, suinteresuoti vykdyti VPSP projektus, negauna profesionalios konsultacinės ir metodinės pagalbos. Problemos sprendimo būdas: subjekto metodinei ir konsultacinei pagalbai, rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus paskyrimas, atitinkamos VPSP skatinimo kompetencijos jame sukūrimas; koordinuotas ir kryptingas viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimų VPSP srityje stiprinimas, prisidedantis prie VPSP proceso plėtros. Projekto tikslas: skatinti VPSP, sudarant atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas ir plečiant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų žinias, gebėjimus ir įgūdžius šioje srityje. Projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, susiję su VPSP įgyvendinimu. Tikslinės grupės poreikiai: su VPSP procesu susijusi oficiali, išsami, profesionali, centralizuota, standartizuota metodologinė ir konsultacinė pagalba, tipiniai dokumentai, rekomendacijos, metodikos, statistinė informacija, geroji tarptautinė ir nacionalinė patirtis. Projekto pridėtinė vertė: šiuo metu VPSP skatinimo proceso veiklos yra fragmentiškos, vykdomos neorganizuotai, menkai valdomos. Įgyvendinant projektą bus kuriama VPSP skatinimo sistema, užtikrinsianti kokybišką tikslinės grupės poreikių tenkinimą, užtikrinant gerosios praktiko sklaidą ir teikiant metodinę-konsultacinę pagalbą visuose VPSP projekto įgyvendinimo stadijose - identifikuojant VPSP projektą, vertinant alternatyvas, rengiant galimybių studiją, atrenkant privatų partnerį, sudarant VPSP sutartį, įgyvendinant VPSP projektą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-06-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-06-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-11-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-11-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą