Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studijų programų atnaujinimas bei inovatyvių mokymo(si) metodų diegimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
286 802,59 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Siekdama tenkinti didėjančius studentų poreikius, didinti studentų motyvaciją siekti profesinių kompetencijų, išlikti konkurencinga rinkos sąlygomis ir pritraukti užsienio studentų Vakarų Lietuvos verslo kolegija (VLVK) turi gerinti studijų kokybę ir didinti tarptautinį bendradarbiavimą. Įgyvendinus inicijuojamą projektą, bus atnaujintos studijų programos, tikslingai jas nukreipiant į studijų rezultatus, įdiegti inovatyvūs mokymo(si) metodai, kurie skatins studentų praktinius įgūdžius, ugdys jų verslumą bei darbo rinkos ir šalies ūkio poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialiuosius gebėjimus ir kompetencijas. Be to, atnaujinus numatytas studijų programas, bus keliama ir dėstytojų dalykinė bei pedagoginė kompetencija, kuri užtikrins mokymo proceso kokybę ir patrauklią mokymosi aplinką. Projekto tikslinės grupės - VLVK studentai ir dėstytojai. Įgyvendintas projektas geriau tenkins jų poreikius - atnaujinus studijų programas ir įdiegus inovatyvius mokymo metodus, studentams bus teikiamas kokybiškesnis išsilavinimas, kuriam užtikrinti bus keliama dėstytojų dalykinė bei pedagoginė kompetencija. Įgyvendintas projektas prisidės prie dinamiškos žinių visuomenės kūrimo, aukštojo mokslo sistemos efektyvumo didinimo ir Lietuvos, ir užsienio šalių mastu. Atnaujinant studijų programas bus remiamasi užsienio šalių aukštųjų mokyklų - Bulgarijos MTM College - patirtimi.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą