Pesticidų ir jų atliekų saugojimo vietų likvidavimas ir šiomis atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymas Kaišiadorių rajone

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
342 795,12 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto pagrindinis tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis. Siekiant šio tikslo bus valomos buvę pesticidų ir jų atliekų saugojimo vietos ir šiomis atliekomis užterštos teritorijos. Kaišiadorių rajone tokių vietų yra iki 22, tai buvę kolūkių pesticidų ir jų atliekų sandėliai. Šio projekto poreikis būtinas, nes praėjus 10-13 metų po sandėlių veiklos pabaigos šios teritorijos yra apleistos, užterštos, pavojingos žmonių sveikatai. Žemė, kurioje bus įgyvendinamas projektas, priklauso valstybei. Dauguma pastatų griuvėsių bešeimininkei. Iš šių teritorijų „teršėjų“ sutvarkymo išlaidos negali būti išieškotos, nes buvę kolūkiai savo veiklą baigė 1995-1999 metais. Projekto įgyvendinimu planuojama sutvarkyti iki 0,765 ha. Projekto tikslinės grupės: Kaišiadorių rajono gyventojai Vietos gyventojai Įgyvendinus projektą mažės neigiamas užterštų teritorijų poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai Projektu planuojama sutvarkyti Kaišiadorių rajono buvusius pesticidų sandėlius ir jų teritorijas esančias: • Žaslių seniūnijoje, Mikalaučiškių kaime - taršos židinio Nr.368; Tai buvęs Kaišiadorių rajono „Neries“ kolūkis. Tvarkomos teritorijos plotas iki 0,11 ha. • Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Liutonių kaime - taršos židinio Nr.370; Tai buvęs Kaišiadorių rajono „Strėvos“ kolūkis. Tvarkomos teritorijos plotas iki 0,495 ha. • Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Pakertų kaime - taršos židinio Nr.4434; Tai buvęs Kaišiadorių rajono „Dainių“ tarybinis ūkis. Tvarkomos teritorijos plotas iki 0,04 ha. • Paparčių seniūnijoje, Dainavėlės kaime - taršos židinio Nr.4426; Tai buvęs Kaišiadorių rajono „Dainavos“ kolūkis. Tvarkomos teritorijos plotas iki 0,04 ha. • Palomenės seniūnijoje, Tauckūnų kaime – taršos židinio Nr.369; Tai buvęs Kaišiadorių rajono „Vienybės“ kolūkis Tvarkomos teritorijos plotas iki 0,08 ha.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-21
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-21-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-11-04
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-11-26
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.

<< Grįžti į paieškos formą