Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto pedagogų rengimo programų, orientuojamų į studijų rezultatus, tobulinimas (toliau- Pedagogų rengimo programų tobulinimas)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
166 591,17 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pedagogų rengimo koncepcija, nurodydama esmines pedagogų rengimo tobulinimo gaires, numato Lisabonos srategijų įgyvedinimą. Taigi Lietuvos, kaip ir visos Europos studijų erdvei, keliamas naujas iššūkis - rengti ir įgyvendinti studijų programas, orientuotas į studijų rezultatus. Šiuo metu mūsų institucijos studjų programų konstravimo logika yra kita: svarbiausias dalykas yra ne studijų rezultatai, bet tikslai (Šaltinis: Pukelis K., Pileičikienė N. Kai kurių Lietuvos universitetų bei kolegijų studijų programų kokybės ypatumai: studijų rezultatų paradigma. //Aukštojo mokslo kokybė.The quality of higher education. 2006/3). Vilniaus kolegijos Pedagogkos fakulteto atliktas pedagoginių studijų programų preikio ir konkurencingumo tyrimas (2009 rugsėjo mėn.) paliudijo realizuojamų programų gyvybingumą bei padėjo nustatyti tobulintinus dalykus. Studijų programų turinio atnaujinimas, inovatyvios metodikos diegimas reikalauja plėsti dėstytojų kompetenciją. Tam reikalingi specialūs mokymai, kurių organizuoti pati institucija savo lėšomis yra nepajėgi. Projekto tikslas - Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomų pedagoginės krypties studijų programų konkurencingumo ir kokybės didinimas. Vykdant projektą bus atnaujintos trys studijų programos, parengta ir įsigyta kokybiškam studijų programų realizavimui reikalinga studijų aprūpinimo (vadovėliai, mokymo priemonės) medžiaga. ES parama leistų išspręsti minėtąsias problemas ir užtikrinti tinkamą studijų kokybę bei siūlomų studijų programų konkurencingumą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą