Inovatyvaus studijų metodo(-ų) integravimas koleginėse vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programose, skatinant būsimo specialisto profesinės brandos ugdymą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
289 406,28 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas–atrinkti inovatyvų mokymo metodą(-us), skatinantį būsimo vadybos ir verslo administravimo (toliau-VVA) studijų krypties specialisto profesinės brandos ugdymą, ir įdiegti Lietuvos kolegijose.Šias studijų programas parengti išoriniam vertinimui.Lietuvoje diskutuojama aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo klausimais.Vienas tokių kriterijų-profesinio pasirengimo ir darbo rinkos poreikių suderinamumas.Jaunų specialistų profesinė kvalifikacija ne visada atitinka darbdavių poreikius, todėl jiems sudėtinga įsitvirtinti darbo rinkoje.ET skelbia, kad švietimas turi prisidėti rengiant aktyvius, atsakingus piliečius.Būtina ugdyti pilietinę atsakomybę, vertybių sistemą, santykį su visuomenės kultūra.Iškyla poreikis skatinti būsimo specialisto profesinę brandą, kuri į vieningą visumą susietų asmens kultūros ugdymą ir profesinių kvalifikacijų tobulinimą.Iškyla kūrybingumo reikšmė, siejama su gebėjimu kelti problemas, atskleisti naujus reiškinius, vertinti veiklos aplinkybes. Projektas prasidės išsamia moksline studija, atrenkant optimaliausiai projekto tikslus atitinkantį inovatyvų mokymo metodą(-us) ir, pagal parengtą metodologiją, integruotas į VVA studijų krypties kolegines studijų programas. Atnaujinus studijų programas bus pasirengta jų išoriniam vertinimui. Tai sustiprins ne tik atskirų dalykų studijų rezultatus, bet ir paskatins dėstytojus ieškoti ir atrasti sąsajas tarp dalykų, taip sustiprinant ištisų studijų programų kokybę ir mokymo/-si efektyvumą. Taigi ne tik bus integruojami atrinkti inovatyvūs mokymo metodai į studijų dalykų turinį, bet ir skatinant studijų turinio derinimą tarp dalykų, bus kuriamas studijų programų vientisumas ir nuoseklumas, optimaliai išplečiant galimybes iš(si)ugdyti profesines ir asmenines būsimų specialistų kompetencijas, t.y. profesinis brandumas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą