Europos humanitarinio universiteto penkių bakalauro programų transformacija

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
214 190,8 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuolaikinė visuomenė susiduria su daugybe iššūkių, kurių tradicinės žinių ir švietimo formos nepajėgia veiksmingai atremti. Ypač sudėtinga šiuos iššūkius priimti socialiniam ir humanitariniam sektoriui, kurio nusistovėjusios formos negali tinkamai paaiškinti šiuolaikinių socialinių procesų bei pasiūlyti veiksmų krizėms įveikti. Absolventai, mokęsi pagal šias tradicines formas, yra bejėgiai prieš radikaliai kintančią socialinę realybę. Esminės svarbos švietimui turi įgūdžių ir gebėjimų, kurie leistų absolventams būti kuo lankstesniems, kūrybingiems bei gebantiems mokytis visą gyvenimą, formavimas. Projekte bus panaudojama State University of New York ir Lidso (Olandija) universiteto patirtis. EHU vykdomi struktūros pakyčiai, kuriais siekiama padidinti universiteto darbo veiksmingumą ir siūlomo išsilavinimo kokybę. Planuojama apjungti, atnaujinti ir pertvarkyti šias programas: Tarptautinė teisė, Politikos mokslai ir tarptautiniai santykiai (pertvarkant programą Politologija ir Europos studijos), Medijos ir komunikacija, Kultūros paveldas ir turizmas (sujungiant programas Turizmas ir kultūros paveldas ir Baltarusistika), Medijos ir vizualinis menas. Programos bus pertvarkomos visiškai ar iš dalies atnaujinant esamas mokymo programas, didžiausią dėmesį skiriant bendrajam humanitariniam ir profesiniam studentų lavinimui, mokymo procesą nukreipiant įgūdžiams ir gebėjimams, atitinkantiems žinių visuomenės socialinius ir profesinius poreikius, formuoti, siekiant maksimalaus mokymo programų ir mokymo proceso tarpdiscipliniškumo ir moduliškumo, įdiegiant ECTS, remiantis naujausiomis informacinėmis technologijomis, derinant mokymo proceso vykdymo auditorijose ir už jų ribų formas; sukuriant dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo šiuolaikinių socialinių ir humanitarinių žinių ir naujausių švietimo technologijų srityse sistemą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą