Studijų programų atnaujinimas Lietuvos ir Europos kintančių verslo iššūkių kontekste

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
229 965,09 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Siekis būti konkurencinga aukštojo mokslo institucija ir prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių bei Europos aukštojo mokslo erdvės tikslų, įpareigoja nuolat analizuoti rinkos poreikius ir užtikrinti tinkamą aukštojo mokslo kokybę. Šiuo metu V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla organizuoja aukštojo mokslo studijas pagal keturias studijų programas: verslo vadybos, teisės ir turizmo administravimo srityje. Studijų programų kokybė turi užtikrinti visapusišką darbdavių poreikio pateikima, taip pat studijų programų patrauklumą specialistams dėl inovatyvių studijų organizavimo metodų ir pasiekimų vertinimo metodų. Projekto tikslas – kompleksiškai atnaujinti esamas studijų programas diegiant aukštojo mokslo inovacijas, tobulinant dėstytojų profesinę kvalifikaciją ir pasirengiant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos diegimui. Sėkmingai įgyvendintas projektas pakels kolegijų sektoriaus kokybę, nes studentams bus siūlomomiss šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, formomis ir pasiekimų vertinimu grįstos studijos. Atliekant savarankiško darbo užduotis virtualioje mokymo(si) aplinkoje, studentai turės galimybę bendradarbiauti tarpusavyje ir konsultuotis su dėstytojais. Į studijų programų dalykus bus integruotas verslo aplinkos atstovų konsultavimas. Atnaujinant studijų programas bus bendradarbiaujama su verslo pasaulio atstovais, nes jų įsitraukimas į studentų kompetencijų ugdymo procesus padės parengti specialistus, kurie atitiktų darbdavių reikalavimus ir būtų konkurencingi darbo rinkoje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą